तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको वेब पेजमा यहाँहरुलाई स्वागत छ
व्यवसायिक कफीखेती सर्वेक्षण २०७५/७६ को नतिजा
विवरण जिल्ला
रसुवानुवाकोट
कृषक/फर्मको संख्या53266
फल लाग्ने उमेर पुगेका बोट लगाएको क्षेत्रफल (हे.) 4.133.3
फल लाग्ने उमेरका बोट संख्या 790262094
फल लाग्ने उमेर नपुगेका बोट लगाएको क्षेत्रफल (हे.) 6.731.5
फल लाग्ने उमेर नपुगेका बोट संख्या 1043249470
जम्मा बोट संख्या 18334111565
जम्मा क्षेत्रफल (हे.) 10.864.8
फ्रेस चेरी उत्पादन (के.जी.) 19136137201

श्रोत : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, कृषि तथा पशुपंछि गणना तथा सर्वेक्षण शाखा, २०७६

तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको अनुरोध

सही तथ्याङ्क नै वैज्ञानिक विकास योजना तर्जुमाको आधारभूत तत्व हो । त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्गतका तथ्याङ्क कार्यालयहरूबाट समय–समयमा सञ्चालन हुने विभिन्न गणना तथा सर्वेक्षणहरूको सिलसिलामा यहाँहरूको घर, संस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय आदिमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटिई आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । यहाँहरुले यसरी उपलब्ध गराउने विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य राखिने छ । यसका साथै यस्त विवरण कर तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र सधै‌ समुहगत रुपमा मात्र प्रकासन गरिने छ ।