तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको वेब पेजमा यहाँहरुलाई स्वागत छ

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुसार रसुवा र नुवाकोट जिल्ला तथा स्थानिय तहहरुको कोड


Codes District and Local Unit
303 Rasuwa District
30301Gosaikunda Rural Municipality
30302Amachhodinmo Rural Municipality
30303Uttargaya Rural Municipality
30304Kalika Rural Municipality
30305Naukunda Rural Municipality
305 Nuwakot District
30501Dupcheshwor Rural Municipality
30502Tadi Rural Municipality
30503Suryagadhi Rural Municipality
30504Bidur Municipality
30505Kispang Rural Municipality
30506Myagang Rural Municipality
30507Tarakeshwor Rural Municipality
30508Belkotgadhi Municipality
30509Likhu Rural Municipality
30510Panchakanya Rural Municipality
30511Shivapuri Rural Municipality
30512Kakani Rural Municipality

तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको अनुरोध

सही तथ्याङ्क नै वैज्ञानिक विकास योजना तर्जुमाको आधारभूत तत्व हो । त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्गतका तथ्याङ्क कार्यालयहरूबाट समय–समयमा सञ्चालन हुने विभिन्न गणना तथा सर्वेक्षणहरूको सिलसिलामा यहाँहरूको घर, संस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय आदिमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटिई आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । यहाँहरुले यसरी उपलब्ध गराउने विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य राखिने छ । यसका साथै यस्त विवरण कर तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र सधै‌ समुहगत रुपमा मात्र प्रकासन गरिने छ ।