तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको वेब पेजमा यहाँहरुलाई स्वागत छ

रसुवा जिल्लाको वढागत जनसंख्या

CodesLocal Units Ward No. Household Total Population Male Female
30301Gosaikunda Gaunpalika 1239868433435
2130423213210
3161422212210
4152415192223
5621227111721099
6714274414751269
Total 2017714336973446
30302 Parbatikunda Gaunpalika 1203951449502
2202922470452
32921267622645
4269972471501
53401378685693
Total 1306549026972793
30303Uttargaya Gaunpalika 13761874897977
23041357639718
32621145529616
44141792828964
549020879521135
Total 1846825538454410
30304Kalika Gaunpalika1489226810921176
2577246511801285
33621662778884
42241088496592
54371938940998
Total 2089942144864935
30305Naukunda Gaunpalika 1451206410341030
23031416748668
341820029501052
440319909051085
5437210310011102
6471224911351114
Total 24831182457736051
Institutional371167977190
District Total9778433002147521825

तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको अनुरोध

सही तथ्याङ्क नै वैज्ञानिक विकास योजना तर्जुमाको आधारभूत तत्व हो । त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्गतका तथ्याङ्क कार्यालयहरूबाट समय–समयमा सञ्चालन हुने विभिन्न गणना तथा सर्वेक्षणहरूको सिलसिलामा यहाँहरूको घर, संस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय आदिमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटिई आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । यहाँहरुले यसरी उपलब्ध गराउने विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य राखिने छ । यसका साथै यस्त विवरण कर तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र सधै‌ समुहगत रुपमा मात्र प्रकासन गरिने छ ।